Posts tagged “Damascus

Byblos in pictures


The other day when I made the post “Damascus in pictures” one of my friends sent me her pictures from Byblos, Lebanon. I am so happy because I have never heard about this city before and I can say that it looks beautiful!! The pictures are taken by her ( Sabrina Trad ) and her brother ( Ruslan Trad ) on their visit to Lebanon last summer. So after I made 2 posts, showing 2 different cities – Sofia and Damascus I thought that it’s a good tradition if  I can continue making similar posts. So if you have pictures, showing the beauty of any city around the world and you want to share them with us, go ahead- contact me and I will make a post with your pictures ! ;)

Преди няколко дена, когато направих публикацията “Дамаск,представен в снимки“, една моя приятелка ми изпрати нейните снимки от Библос, Ливан. Много съм щастлива, защото до тогава не бях чувала за града и бих казала, че е много красив !! Снимките са направени от нея ( Сабрина Трад ) и брат й ( Руслан Трад ) по време на екскурзията им до Ливан миналото лято. След като направих 2 публикации, който предстaвят 2 града – София и Дамаск реших, че е добра традиция, ако продължа да правя подобни статии. Така,че ако някой от вас има снимки, който разкриват красотата на някой град и иска да ги сподели чрез моя блог, свържете се с мен и аз ще ги публикувам ! ;)


Damascus in pictures

My father is from Damascus, so that’s why this post means so much to me. I have never been living there, but I love the city and I am really proud with it. Big thanks to the owner of the facebook page All About Damascus, who allowed me to use these pictures for my post! The pictures on this page comes from different sources and I thought it’s a good idea for a post, because this is how different people see Damascus. I also uploaded few pictures taken by me. Really hope you will like them all. ;)

Баща ми е от гр.Дамаск и затова тази статия означава много за мен. Аз никога не съм живяла там, но обичам града и се гордея с него. Много благодаря на собственика на фейсбук страницата Всичко за Дамаск, който ми позволи да използвам снимките за блога ми. Те са направени от различни хора и аз реших, че това е добра идея за статия, тъй като показват как всеки вижда по различен начин града. Също така качих и няколко снимки, направени от мен. Надявам се да ви харесат. ;)


Khan Asad Pasha Аl Azem in Damascus, Syria


Damascus is the capital of Syria, it is one of oldest cities in the Middle East, known to have been inhabited from the 3000 B.C. In 1979 the Old City of Damascus, was added to the UNESCO list of World Heritage Sites. In 2008 Damascus was chosen as the Arab Capital of Culture. Khan As’ad Pasha is one of the most beautiful and famous historical buildings in the Old City.It was built between 1751 and 1752 by the city governor As’ad Pasha al-Azem and covers an area of 2500 square meters. The building follows a typical khan layout with two floors giving onto a central courtyard. The second floor, accessible by a staircase was used mainly for lodging, and has eighty rooms arranged along a gallery facing the central courtyard, which is covered by nine domes. The construction contains walls of stone, consisting of alternate courses of black basalt and white limestone, four central pillars, flat roof, brick domes and stone vaults. The khan was restored in 1990 for touristic use. Currently host a museum.

Дамаск е столица на Сирия и един от най-старите градове в Близкия изток,обитаван от преди 3000 г. пр. Хр.През 1979 г. Старият град на Дамаск е добавен към списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство,а през 2008 г. гр.Дамаск е избран за Арабска столица на културата. Хан Асад Паша е един от най-красивите и известни исторически сгради в Стария град. Построен е между 1751 г. и 1752г. от градския управител Асад Паша Ал Азем и обхваща площ от 2500 квадратни метра. Сградата има типично оформление на хан с два етажа и централен двор. Вторият етаж,който е достъпен от стълбище е бил използван главно за отдаване за пренощуване. Осемдесетте стаи на втория етаж са  подредени в галерия,която гледа към централния двор, който е покрит от девет купола. Конструкцията на хана се състои от стени от камък /редуване на черен базалт и бял варовик/, четири централни колони, плосък покрив, тухлени куполи и каменни сводове.Ханът е възстановен през 1990 г. и в момента е музей.

Ако сте тръгнали на пътеществие в Сирия, но не знаете кои места да посетите, тази статия ще ви е от полза: ruslantrad

Photographs: wayfaringarchnetwikipediamideastimage


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 232 other followers