Posts tagged “Медина

The amazing Al-Balad

Al-Balad is the historical area of Jeddah, the second largest city of Saudi Arabia/Al-Balad can literally be translated as “The Country”/. Al- Balad traces its history 2,500 years back as a fishing village. Things changed in 647 AD when the ruling caliph realized that its location was significant because of its close proximity to the sacred Islamic cities of  Mecca and Madinah , the caravan routes, and its position on the Red Sea. Al-Balad made the perfect port for Muslims making the Hajj. It was founded in the 7th century and historically served as the centre of Jeddah. Less than a century ago Jeddah was a completely walled in small city and was boarded up at night to keep its residents safe from outsiders. Jeddah’s defensive walls were torn down in the 1940s. In the 1970s and 1980s, when Jeddah began to become wealthier due to the oil boom, many Jeddawis moved north, away from Al-Balad, as it reminded them of less prosperous times. Poor immigrants moved in place of the Saudi population. The municipality of Jeddah began historical preservation efforts in the 1970s.

Al-Balad е исторически район на гр.Джедда, втория по големина град в Саудитска Арабия / Al-Balad може буквално да се преведе като “Държавата” /. Датира от 2500 години, като първоначално е бил рибарско селище. Нещата се променят през 647 г. сл. Хр., когато управляващия халиф осъзнава, че местоположението му е от съществено значение поради близостта му до свещенните ислямски градове Мека и Медина, маршрута на керваните, както и позицията му на Червено море. Al-Balad се превръща в перфектния “вход” към Саудитска Арабия за мюсюлманите,който отиват на Хадж. Открит е през 7-ми век и започнал да служи като исторически център на гр.Джедда. До преди по-малко от един век града е бил напълно ограден от стени,откъдето е бил охраняван през ноща. По-късно, през 40-те години,отбранителните стени на Джедда са съборени. През 1970-те и 1980-те, когато гр.Джедда започва да забогатява, вследствие на петролния бум, много от гражданите се преместват към северната част на града, далеч от Al-Balad, който им напомнял за годините на бедност.На тяхно място се заселват бедни емигранти. През 1970-те общината на гр.Джедда започна да полага усилия за опазването на Аl-Balad като паметник на културата.

Photography: susiesbigadventurewikipediadigitalpinoyvisualphotosqusaytoday


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 232 other followers